Asiakaslähtöinen tilintarkastus vankalla
ammattitaidolla Tampereen alueella

Tilintarkastustoimisto ProRevisio Oy tarjoaa asiantuntevaa ja asiakaslähtöistä tilintarkastus- ja neuvontapalvelua lähes 20 vuoden kokemuksella Tampereen alueella. 

Tilintarkastus lisää tilinpäätösinformaation luotettavuutta

Kun teetät tilintarkastuksen asiantuntijalla, johto ja omistajat saavat lisää varmuutta organisaation taloudellisesta tilanteesta ja siihen liittyvän raportoinnin oikeellisuudesta. Näin myös organisaation sidosryhmät ja yhteiskunnan eri toimijat voivat luottaa tilinpäätösinformaation sisältöön.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Palvelut 

Toteutan palveluni uusinta teknologiaa hyödyntäen, mikä takaa joustavan työskentelyn. Panostan kaikissa töissäni aina laatuun sekä asiakastyytyväisyyteen. Paneudun tarkasti siihen, mikä on asiakkaalleni ja hänen liiketoiminnalleen tärkeää. Ymmärrys ja joustava dialogi takaavat tehokkaan työskentelyn.

Tilintarkastustapa

Tilintarkastuksen voi suorittaa vain tilintarkastuslaissa määritetty tilintarkastaja. Tilintarkastajan ammattinimikkeet HT-tilintarkastaja, KHT-tilintarkastaja, JHT-tilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisö ovat suojattuja. PRH:n ylläpitämä tilintarkastajarekisteri sisältää tiedot tilintarkastajista ja tilintarkastusyhteisöistä.

Hyvä tilintarkastustapa ohjaa tilintarkastajaa kaikissa hänen työtehtävissään, niin lakisääteisessä tilintarkastuksessa kuin muissakin tehtävissä, kuten sopimukseen perustuvissa tehtävissä. Tilintarkastuksen teknisen toteuttamisen lisäksi tilintarkastajalta edellytetään kirjanpito- ja tilinpäätösnormituksen sekä muun relevantin lainsäädännön osaamista.

Tilintarkastustoimisto ProRevisio Oy hoitaa tilintarkastukset Tampereella

Luotettavuus-ikoni

Luotettavuus 

Toimintaani ohjaa aina luotettavuus ja täsmällisyys. Työt sujuvat tällöin aina suunnitelmien mukaan.

Asiakaslähtöisyys-ikoni

Asiakaslähtöisyys

Työskentelen asiakkaideni kanssa joustavasti, heidän toiveensa ja tarpeensa huomioiden.

Kokemus-ikoni

Kokemus

Pitkä kokemukseni tilintarkastus- ja neuvontapalveluista antaa valmiuden myös haasteellisiin työtehtäviin.

Ammattitaito-ikoni

Ammattitaito 

Hyödynnän koulutukseni ja työkokemukseni tuomaa tietotaitoa kaikissa tilintarkastus- ja neuvontatöissäni.

Tilintarkastustoimisto ProRevisio Oy tekee tilintarkastukset Tampereella!